25.04.2000 09:56:20

I.8

Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Určete molární koncentraci 14% hydroxidu sodného o hustotě 1,1530 g.ml-1


Ř e š e n í

1. Určíme hmotnost jednoho litru

1 litr..................................................1153 gramů


2. Určíme hmotnost určované látky v jednom litru

100%................................................1153 gramů

14%...................................................x gramů

x = 14.1153/100 = 161,42 gramů


3. Určíme počet molů, který se rovná molární koncentraci

(neboť se zde jedná o jeden litr)

40 gramů........................................................1mol NaOH

161,42 gramů...............................................x molů NaOH

x = 161,42.1/40 = 4,035 molů = 4,035 M roztok


nahoru

matchem-výpočty roztoků

Go home