20.01.2002 21:31:11
VI. 4a
Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Jaký je třeba objem 16 % (hustota 1,088 g.ml-1) a 75 % (hustota 1,579 g.ml-1) roztoku kyseliny fosforečné, potřebné pro přípravu 0,5 litru 40 % roztoku této kyseliny?


!!!Upozornění: při výpočtu jsem předpokládal aditivnost objemů, což není zcela přesné, neboť jsem zanedbával tzv objemovou kontrakci, ke které dochází při směšování dvou roztoků ( výsledný roztok má poněkud menší objem než odpovídá prostému součtů původních roztoků) zde si můžete prohlédnout řešení, zcela přesné,kde se objemová kontrakce nezanedbává


Ř e š e n í


1. Použijeme křížové pravidlo na sestavení poměrných hmotnostních dílů

16 %       35 hmot.dílů (75-40)
     
    40%    
     
75 %       24 hmot.dílů (16-40)

2. Převedeme za pomoci hustoty hmotnostní díly na objemové

16 %       35 hm.d. (75-40) »»»35/1,088 = 34,169 obj. dílů
     
    40%    
     
75 %       24 hm.d. (16-40)»»»24/1,579 = 15,199 obj. dílů

3. Sestavíme trojčlenku na porovnání objemových dílů celkem a u prvního roztoku
49,368 obj. dílů (34,169 + 15,199)......................0,5 litru
34,169 obj. dílů ............................................x litrů
x = 34,169. 0,5/49,368 = 0,346 litru 16 % roztoku kys.fosforečné


4. Sestavíme trojčlenku na porovnání objemových dílů celkem a u druhého roztoku
49,368 obj. dílů (34,169 + 15,199)......................0,5 litru
15,199 obj. dílů...............................................x litrů
x = 15,199. 0,5/49,368 = 0,154 litru 75 % roztoku kys.fosforečné


[nahoru][matchem-výpočty roztoků][go home]