20.01.2002 21:12:24

VI. 4b
Řešení výpočtu roztoků

Zadání
Jaký je třeba objem 16 % (hustota 1,088 g.ml-1) a 75 % (hustota 1,579 g.ml-1) roztoku kyseliny fosforečné, potřebné pro přípravu 0,5 litru 40 % roztoku této kyseliny ( o hustotě 1,254 g.ml-1)?


!!!Upozornění: tento výpočet je zcela přesný, nezanedbává se při něm objemová kontrakce, takže objemy zadaných roztoků jsou v součtu o něco větší než objem výsledného roztoku!!!
zde si můžete prohlédnout řešení, kde se objemová kontrakce zanedbává a předpokládá se aditivnost objemů


Ř e š e n í


1. Použijeme křížové pravidlo na sestavení poměrných hmotnostních dílů

16 %       35 hmot.dílů (75-40)
     
    40%    
     
75 %       24 hmot.dílů (16-40)

2.Vypočítáme hmotnost výsledného roztoku
x = 0,5. 1,254 = 0,627 kg


3. Sestavíme trojčlenku na porovnání hmotnostních dílů celkem a u prvního roztoku
59 hmot. dílů (35 + 24)........................0,627 kg
35 hmot.dílů ..........................................x kg
x = 35. 0,627/59 = 0,372 kg 16 % roztoku kys. fosforečné


4. Sestavíme trojčlenku na porovnání hmotnostních dílů celkem a u druhého roztoku
59 hmot. dílů (35 + 24)........................0,627 kg
24 hmot. dílů..........................................x kg
x = 24. 0,627/59 = 0,255 kg 75 % roztoku kys. fosforečné


5. Převedeme za pomoci hustoty hmotnost na objem u prvního roztoku
x = 0,372/1,088 = 0,342 litrů 16 % roztoku kys.fosforečné


5. Převedeme za pomoci hustoty hmotnost na objem u druhého roztoku
x = 0,255/1,579 = 0,161 litru 75 % roztoku kys.fosforečné


nahoru][matchem-výpočty roztoků][go home]