20.01.2002 21:16:21
VI.1b
Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Jaký je třeba objem 98 % roztoku kyseliny sírové (hustota 1,836 g.ml-1) a vody, potřebné pro přípravu 6 litrů 32 % roztoku této kyseliny ? (o hustotě 1,235g.ml-1)?


!!!Upozornění: tento výpočet je zcela přesný, nezanedbává se při něm objemová kontrakce, takže objemy zadaných roztoků jsou v součtu o něco větší než objem výsledného roztoku!!! zde si můžete prohlédnout řešení, kde se objemová kontrakce zanedbává a předpokládá se aditivnost objemů


Ř e š e n í


1. Použijeme křížové pravidlo na sestavení poměrných hmotnostních dílů

98 %       32 hmot.dílů (0-32)
     
    32%    
     
0 %       66 hmot.dílů (98-32)

2.Vypočítáme hmotnost výsledného roztoku
x = 6. 1,235 = 7,41 kg


3. Sestavíme trojčlenku na porovnání hmotnostních dílů celkem a u 98 % roztoku kyseliny sírové
98 hmot. dílů (32 + 66)........................7,41 kg
32 hmot.dílů ..........................................x kg
x = 32.7,41/98 = 2,420 kg 98 % roztoku kyseliny sírové


4. Sestavíme trojčlenku na porovnání hmotnostních dílů celkem a u vody
98 hmot. dílů (32 + 66)........................7,41 kg
66 hmot. dílů..........................................x kg
x = 66.7,41/98 = 4,990 kg vody


5. Převedeme za pomoci hustoty hmotnost na objem u 98% kyseliny
x = 2,420/1,836 = 1,318 litrů 98 % kyseliny sírové


5. Převedeme za pomoci hustoty hmotnost na objem u vody
x = 4,990/1 = 4,990 litrů vody


[nahoru][matchem-výpočty roztoků][go home]