20.01.2002 21:04:05
VI.1a
Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Jaký je třeba objem 98 % roztoku kyseliny sírové (hustota 1,836 g.ml-1) a vody, potřebné pro přípravu 6 litrů 32 % roztoku této kyseliny ?


!!!Upozornění: při výpočtu jsem předpokládal aditivnost objemů, což není zcela přesné, neboť jsem zanedbával tzv objemovou kontrakci, ke které dochází při směšování dvou roztoků ( výsledný roztok má poněkud menší objem než odpovídá prostému součtů původních roztoků)
zde si můžete prohlédnout řešení, zcela přesné,kde se objemová kontrakce nezanedbává


Ř e š e n í


1. Použijeme křížové pravidlo na sestavení poměrných hmotnostních dílů

98 %       32 hmot.dílů (0-32)
     
    32%    
     
0 %       66 hmot.dílů (98-32)

2. Převedeme za pomoci hustoty hmotnostní díly na objemové

98 %       32 hm.d. (0-32) »»»32/1,836 = 17,429 obj. dílů
     
    32%    
     
0 %       66 hm.d. (98-32)»»»66/1= 66 obj. dílů

3. Sestavíme trojčlenku na porovnání objemových dílů celkem a u 98 % roztoku kyseliny sírové
83,429 obj. dílů (17,429 + 66)........................6 litrů
17,429 obj. dílů ............................................x litrů
x = 17,429.6/83,429 = 1,253 litrů 98 % roztoku kyseliny sírové


4. Sestavíme trojčlenku na porovnání objemových dílů celkem a u vody
83,429 obj. dílů (17,429 + 66)........................6 litrů
66 obj. dílů....................................................x litrů
x = 66.6/83,429 = 4,747 litrů vody


[nahoru][matchem-výpočty roztoků][go home]