12.03.2006 23:24:37
Řešení výpočtů roztoků

zde je zadání těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
4. ,5. a 6.


III. výpočty výsledných molárních koncentrací roztoků při smíchání dvou roztoků téže látky o zadaných molárních koncentracích

!!! při tomto zadání je zcela lhostejné o jakou látku se jedná!!!

Upozornění: při výpočtech jsem předpokládal aditivnost objemů, což není zcela přesné, neboť jsem zanedbával tzv objemovou kontrakci, ke které dochází při směšování dvou roztoků ( výsledný roztok má poněkud menší objem než odpovídá prostému součtů původních roztoků)

  řešení příkladů
1. 0,48 M
2. 0,526 M
3. 0,678 M
4. 0,8 M
5. 0,37 M
6. 0,154 M
7. 64,4 mM
8. 22,9 mM
9. 0,9 M
10. 66 mM

 

[nahoru][matchem-výpočty roztoků][matchem][go home]
Go home