09.01.2000 21:37:10

III.5

Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Určete výslednou molární koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 0,6 litrů 20mM a 0,5 litru 0,8 M roztoku


Upozornění: při výpočtu jsem předpokládal aditivnost objemů, což není zcela přesné, neboť jsem zanedbával tzv objemovou kontrakci, ke které dochází při směšování dvou roztoků ( výsledný roztok má poněkud menší objem než odpovídá prostému součtů původních roztoků)


Ř e š e n í

1. Určíme počet molů v prvním roztoku

x = 0,6.20 = 12 milimolů= 0,012 molů


2. Určíme počet molů v druhém roztoku

y = 0,5. 0,8 = 0,4 molů


3. Vydělíme celkový počet molů celkovým objemem

(výsledkem je molární koncentrace)

c = ( 0,012 + 0,4) / ( 0,6 + 0,5 ) = 0,37 M roztok


nahoru

matchem-výpočty roztoků

Go home