09.01.2000 21:36:12

III.4

Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Určete výslednou molární koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 2 litrů 0,6 M a 0,8 litru 1,3 M roztoku


Upozornění: při výpočtu jsem předpokládal aditivnost objemů, což není zcela přesné, neboť jsem zanedbával tzv objemovou kontrakci, ke které dochází při směšování dvou roztoků ( výsledný roztok má poněkud menší objem než odpovídá prostému součtů původních roztoků)


Ř e š e n í

1. Určíme počet molů v prvním roztoku

x = 2.0,6 = 1, 2 molů


2. Určíme počet molů v druhém roztoku

y = 0,8. 1,3 = 1,04 molů


3. Vydělíme celkový počet molů celkovým objemem

(výsledkem je molární koncentrace)

c = ( 1,2 + 1,04) / ( 2 + 0,8 ) = 0,8 M roztok


nahoru

matchem-výpočty roztoků

Go home