12.12.1999 17:43:27

II.5

Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Určete hmotnostní koncentraci 0,6 M roztoku uhličitanu sodného o hustotě 1,0606 g.ml-1


Ř e š e n í

1. Určíme hmotnost jednoho litru

1 litr..................................................1060,6 gramů


2. Určíme hmotnost určované látky v jednom litru

1 mol................................................106 gramů

0,6 molů...............................................x gramů

x = 0,6.106/1 = 63,6 gramů


3. Určíme hmotnostní procenta

(neboť se jedná o jeden litr)

1060,6 gramů................................100 %

63,6 gramů........................................x %

x = 63,6.100/1060,6 = 6,0 % roztok


nahoru

matchem-výpočty roztoků

Go home