12.12.1999 17:43:27

II.6

Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Určete hmotnostní koncentraci 8,7 M roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné o hustotě 1,426 g.ml-1


Ř e š e n í

1. Určíme hmotnost jednoho litru

1 litr..................................................1426 gramů


2. Určíme hmotnost určované látky v jednom litru

1 mol................................................98 gramů

8,7 molů............................................x gramů

x = 8,7.98/1 = 852,6 gramů


3. Určíme hmotnostní procenta

(neboť se jedná o jeden litr)

1426 gramů................................100 %

852,6 gramů....................................x %

x = 852,6.100/1426 = 59,79 % roztok


nahoru

matchem-výpočty roztoků

Go home