05.04.2000 07:56:14

V.1

Řešení výpočtu roztoků


Zadání


Určete výslednou hmotnostní koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 2 litrů 20% (hustota 1,139g.ml-1) a 0,5 litru 50% roztoku (hustota 1,395g.ml-1) kyseliny sírové


Ř e š e n í


1. Určíme hmotnost prvního roztoku

x = 2.1,139 = 2,278 kg = 2278 gramů

2. Určíme hmotnost samotné kyseliny v prvním roztoku

y = 2278. 0,20 = 455,6 gramů


3. Určíme hmotnost druhého roztoku

z = 0,5.1,395 = 0,6975 kg = 697,5 gramů

4. Určíme hmotnost samotné kyseliny v druhém roztoku

v = 697,5. 0,50 = 348,75 gramů


5. Určíme celkovou hmotnost samotné kyseliny ve výsledném roztoku

m = 455,6 + 348,75 = 804,35 gramů


6. Určíme celkovou hmotnost výsledného roztoku

mc = 2278 + 697,5 = 2975,5 gramů


7. Vypočítáme koncentraci výsledného roztoku

w = 804,35/ 2975,5 = 27,03 %


nahoru

matchem-výpočty roztoků

Go home