20.01.2002 21:25:03
VI.2b
Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Jaký je třeba objem 18 % (hustota 1,088 g.ml-1) a 40 % (hustota 1,198 g.ml-1) roztoku kyseliny chlorovodíkové, potřebné pro přípravu 2 litrů 26 % roztoku této kyseliny ( o hustotě 1,129 g.ml-1)?


!!!Upozornění: tento výpočet je zcela přesný, nezanedbává se při něm objemová kontrakce, takže objemy zadaných roztoků jsou v součtu o něco větší než objem výsledného roztoku!!! zde si můžete prohlédnout řešení, kde se objemová kontrakce zanedbává a předpokládá se aditivnost objemů


Ř e š e n í


1. Použijeme křížové pravidlo na sestavení poměrných hmotnostních dílů

18 %       14 hmot.dílů (40-26)
     
    26%    
     
40 %       8 hmot.dílů (18-26)

2.Vypočítáme hmotnost výsledného roztoku
x = 2. 1,129 = 2,258 kg


3. Sestavíme trojčlenku na porovnání hmotnostních dílů celkem a u prvního roztoku
22 hmot. dílů (14 + 8)........................2,258 kg
14 hmot.dílů ..........................................x kg
x = 14.2,258/22 = 1,437 kg 18 % roztoku kyseliny chlorovodíkové


4. Sestavíme trojčlenku na porovnání hmotnostních dílů celkem a u druhého roztoku
22 hmot. dílů (14 + 8)........................2,258 kg
8 hmot. dílů..........................................x kg
x = 8.2,258/22 = 0,821 kg 40 % roztoku kyseliny chlorovodíkové


5. Převedeme za pomoci hustoty hmotnost na objem u prvního roztoku
x = 1,437/1,088 = 1,321 litrů 18 % HCl


5. Převedeme za pomoci hustoty hmotnost na objem u druhého roztoku
x = 0,821/1,198 = 0,685 litrů 40 % HCl


[nahoru][matchem-výpočty roztoků][go home]