20.01.2002 21:22:50
VI.2a
Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Jaký je třeba objem 18 % (hustota 1,088 g.ml-1) a 40 % (hustota 1,198 g.ml-1) roztoku kyseliny chlorovodíkové, potřebné pro přípravu 2 litrů 26 % roztoku této kyseliny


!!!Upozornění: při výpočtu jsem předpokládal aditivnost objemů, což není zcela přesné, neboť jsem zanedbával tzv objemovou kontrakci, ke které dochází při směšování dvou roztoků ( výsledný roztok má poněkud menší objem než odpovídá prostému součtů původních roztoků) zde si můžete prohlédnout řešení, zcela přesné,kde se objemová kontrakce nezanedbává


Ř e š e n í


1. Použijeme křížové pravidlo na sestavení poměrných hmotnostních dílů

18 %       14 hmot.dílů (40-26)
     
    26%    
     
40 %       8 hmot.dílů (18-26)

2. Převedeme za pomoci hustoty hmotnostní díly na objemové

18 %       14 hm.d. (40-26) »»»14/1,088 = 12,868 obj. dílů
     
    26%    
     
40 %       8 hm.d. (18-26)»»»8/1,198= 6,678 obj. dílů

3. Sestavíme trojčlenku na porovnání objemových dílů celkem a u prvního roztoku
19,546 obj. dílů (12,868 + 6,678)......................2 litry
12,868 obj. dílů ............................................x litrů
x = 12,868.2/19,546 = 1,317 litru 18 % roztoku HCl


4. Sestavíme trojčlenku na porovnání objemových dílů celkem a u druhého roztoku
19,546 obj. dílů (12,868 + 6,678)......................2 litry
6,678 obj. dílů...............................................x litrů
x = 6,678.2/19,546 = 0,683 litru 40 % roztoku HCl


[nahoru][matchem-výpočty roztoků][go home]