05.12.1999 00:04:35

I.7

Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Určete molární koncentraci 22% kyseliny sírové o hustotě 1,1548 g.ml-3


Ř e š e n í

1. Určíme hmotnost jednoho litru

1 litr..................................................1154,8 gramů


2. Určíme hmotnost určované látky v jednom litru

100%................................................1154,8 gramů

22%...................................................x gramů

x = 22.1154,8/100 = 254,056 gramů


3. Určíme počet molů, který se rovná molární koncentraci

(neboť se jedná o jeden litr)

98 gramů........................................................1mol H2SO4

254,056 gramů...............................................x molů H2SO4

x = 254,056.1/98 = 2,59 molů = 2,59 M roztok


nahoru

matchem-výpočty roztoků

Go home