12.03.2006 23:48:07
Zadání výpočtů roztoků

zde je řešení těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
1a., 1b., 2a., 2b., 3a., 3b., 4a., 4b., 5a. a 5b.


VI. Určování objemů potřebných roztoků při zadaných koncentracích v hmotnostních procentech na výrobu roztoku o zadané koncentraci v hmotnostních procentech a objemu


Upozornění:

Varianta a): při výpočtech jsem předpokládal aditivnost objemů, což není zcela přesné, neboť jsem zanedbával tzv objemovou kontrakci, ke které dochází při směšování dvou roztoků ( výsledný roztok má poněkud menší objem než odpovídá prostému součtů původních roztoků)

Varianta b): výpočty jsou zcela přesné , ale nutno znát hustotu výsledného roztoku, což například při běžných laboratorních pracech není vždy možné (pokud chybí speciální tabulky a hustoměry),zatímco koncenrace původních roztoků je uvedena na lahvích z kterých se odebírají

Srovnání - možno porovnat nejen výsledky u všech příkladů, ale u prvních pěti i rozdíly v podrobném postupu(ve variantě a) se požadované "díly" převádějí ihned na objemové, zatímco ve variantě b) se stále pracuje s hmotnostními a až na konci převádí na objemové


  zadání příkladů
1.
1a. Jaký je třeba objem 98 % roztoku kyseliny sírové (hustota 1,836 g.ml-1) a vody, potřebné pro přípravu 6 litrů 32 % roztoku této kyseliny?
1b. navíc zadáno: hustota 32 % roztoku kyseliny sírové je 1,235 g.ml-1
2.
2a. Jaký je třeba objem 18 % (hustota 1,088 g.ml-1) a 40 % (hustota 1,198 g.ml-1) roztoku kyseliny chlorovodíkové , potřebné pro přípravu 2 litrů 26 % roztoku této kyseliny?
2b. navíc zadáno: hustota 26 % roztoku kyseliny chlorovodíkové je 1,129 g.ml-1
3.
3a. Jaký je třeba objem 10 % (hustota 1,054 g.ml-1) a 96 % (hustota 1,495 g.ml-1) roztoku kyseliny dusičné , potřebné pro přípravu 3 litrů 60 % roztoku této kyseliny?
3b. navíc zadáno: hustota 60 % roztoku kyseliny dusičné je 1,367 g.ml-1
4.
4a. Jaký je třeba objem 16 % (hustota 1,088 g.ml-1) a 75 % (hustota 1,579 g.ml-1) roztoku kyseliny fosforečné , potřebné pro přípravu 0,5 litru 40 % roztoku této kyseliny?
4b. navíc zadáno: hustota 40 % roztoku kyseliny fosforečné je 1,254 g.ml-1
5.
5a. Jaký je třeba objem 4 % (hustota 1,043 g.ml-1) a 30 % (hustota 1,328 g.ml-1) roztoku hydroxidu sodného , potřebného pro přípravu 200 mililitrů 22 % roztoku tohoto louhu?
5b. navíc zadáno: hustota 22 % roztoku hydroxidu sodného je 1,241 g.ml-1
6.
6.a Jaký je třeba objem 70 % roztoku kyseliny sírové (hustota 1,611 g.ml-1) a vody, potřebné pro přípravu 600 mililitrů 30 % roztoku této kyseliny?
6.b navíc zadáno: hustota 30 % roztoku kyseliny sírové je 1,219 g.ml-1
7.
7.a Jaký je třeba objem 8 % (hustota 1,038 g.ml-1) a 34 % (hustota 1,169 g.ml-1) roztoku kyseliny chlorovodíkové , potřebné pro přípravu 5 litrů 16 % roztoku této kyseliny?
7.b navíc zadáno: hustota 16 % roztoku kyseliny chlorovodíkové je 1,078 g.ml-1
8.
8.a Jaký je třeba objem 38 % (hustota 1,234 g.ml-1) a 88 % (hustota 1,477 g.ml-1) roztoku kyseliny dusičné , potřebné pro přípravu 0,3 litru 46 % roztoku této kyseliny?
8.b navíc zadáno: hustota 46 % roztoku kyseliny dusičné je 1,285 g.ml-1
9.
9.a Jaký je třeba objem 2 % (hustota 1,009 g.ml-1) a 85 % (hustota 1,689 g.ml-1) roztoku kyseliny fosforečné , potřebné pro přípravu 1 litru 26 % roztoku této kyseliny?
9.b navíc zadáno: hustota 26 % roztoku kyseliny fosforečné je 1,153 g.ml-1
10.
10.a Jaký je třeba objem 16 % (hustota 1,175 g.ml-1) a 44 % (hustota 1,469 g.ml-1) roztoku hydroxidu sodného , potřebného pro přípravu 250 mililitrů 20 % roztoku tohoto louhu?
10.b navíc zadáno: hustota 20 % roztoku hydroxidu sodného je 1,219 g.ml-1

[nahoru][matchem-výpočty roztoků][matchem][go home]
Go home