20.01.2002 21:28:53
VI. 3b
Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Jaký je třeba objem 10 % (hustota 1,054 g.ml-1) a 96 % (hustota 1,495 g.ml-1) roztoku kyseliny dusičné, potřebné pro přípravu 3 litrů 60 % roztoku této kyseliny ( o hustotě 1,367 g.ml-1)?


!!!Upozornění: tento výpočet je zcela přesný, nezanedbává se při něm objemová kontrakce, takže objemy zadaných roztoků jsou v součtu o něco větší než objem výsledného roztoku!!! zde si můžete prohlédnout řešení, kde se objemová kontrakce zanedbává a předpokládá se aditivnost objemů


Ř e š e n í


1. Použijeme křížové pravidlo na sestavení poměrných hmotnostních dílů

10 %       36 hmot.dílů (96-60)
     
    60%    
     
96 %       50 hmot.dílů (10-60)

2.Vypočítáme hmotnost výsledného roztoku
x = 3. 1,367 = 4,101 kg


3. Sestavíme trojčlenku na porovnání hmotnostních dílů celkem a u prvního roztoku
86 hmot. dílů (36 + 50)........................4,101 kg
36 hmot.dílů ..........................................x kg
x = 36. 4,101/86 = 1,717 kg 10 % roztoku kyseliny dusičné


4. Sestavíme trojčlenku na porovnání hmotnostních dílů celkem a u druhého roztoku
86 hmot. dílů (36 + 50)........................4,101 kg
50 hmot. dílů..........................................x kg
x = 50. 4,101/86 = 2,384 kg 96 % roztoku kyseliny dusičné


5. Převedeme za pomoci hustoty hmotnost na objem u prvního roztoku
x = 1,717/1,054 = 1,629 litrů 10 % roztoku kys.dusičné


5. Převedeme za pomoci hustoty hmotnost na objem u druhého roztoku
x = 2,384/1,495 = 1,595 litrů 96 % roztoku kys.dusičné


[nahoru][matchem-výpočty roztoků][go home]