20.01.2002 21:27:18
VI. 3a
Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Jaký je třeba objem 10 % (hustota 1,054 g.ml-1) a 96 % (hustota 1,495 g.ml-1) roztoku kyseliny dusičné, potřebné pro přípravu 3 litrů 60 % roztoku této kyseliny?


!!!Upozornění: při výpočtu jsem předpokládal aditivnost objemů, což není zcela přesné, neboť jsem zanedbával tzv objemovou kontrakci, ke které dochází při směšování dvou roztoků ( výsledný roztok má poněkud menší objem než odpovídá prostému součtů původních roztoků) zde si můžete prohlédnout řešení, zcela přesné,kde se objemová kontrakce nezanedbává


Ř e š e n í


1. Použijeme křížové pravidlo na sestavení poměrných hmotnostních dílů

10 %       36 hmot.dílů (96-60)
     
    60%    
     
96 %       50 hmot.dílů (10-60)

2. Převedeme za pomoci hustoty hmotnostní díly na objemové

10 %       36 hm.d. (96-60) »»»36/1,054 = 34,156 obj. dílů
     
    60%    
     
96 %       50 hm.d. (10-60)»»»50/1,495 = 33,445 obj. dílů

3. Sestavíme trojčlenku na porovnání objemových dílů celkem a u prvního roztoku
67,601 obj. dílů (34,156 + 33,445)......................3 litry
34,156 obj. dílů ............................................x litrů
x = 34,156. 3/67,601 = 1,516 litru 10 % roztoku kyseliny dusičné


4. Sestavíme trojčlenku na porovnání objemových dílů celkem a u druhého roztoku
67,601 obj. dílů (34,156 + 33,445)......................3 litry
33,445 obj. dílů...............................................x litrů
x = 33,445.3/67,601 = 1,484 litru 96 % roztoku kyseliny dusičné


[nahoru][matchem-výpočty roztoků][go home]