20.01.2002 21:09:12
VI. 5b
Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Jaký je třeba objem 4 % (hustota 1,043 g.ml-1) a 30 % (hustota 1,328 g.ml-1) roztoku hydroxidu sodného, potřebného pro přípravu 200 miliml 22 % roztoku tohoto hydroxidu ( o hustotě 1,241 g.ml-1)?


!!!Upozornění: tento výpočet je zcela přesný, nezanedbává se při něm objemová kontrakce, takže objemy zadaných roztoků jsou v součtu o něco větší než objem výsledného roztoku!!!
zde si můžete prohlédnout řešení, kde se objemová kontrakce zanedbává a předpokládá se aditivnost objemů


Ř e š e n í


1. Použijeme křížové pravidlo na sestavení poměrných hmotnostních dílů

4 %       8 hmot.dílů (30-22)
     
    22%    
     
30 %       18 hmot.dílů (4-22)

2.Vypočítáme hmotnost výsledného roztoku
x = 200. 1,241 = 248,2 g


3. Sestavíme trojčlenku na porovnání hmotnostních dílů celkem a u prvního roztoku
26 hmot. dílů (8 + 18)........................248,2 g
8 hmot.dílů ..........................................x g
x = 8. 248,2/26 = 76,37 g 4 % roztoku sodného louhu


4. Sestavíme trojčlenku na porovnání hmotnostních dílů celkem a u druhého roztoku
26 hmot. dílů (8 + 18)........................248,2 g
18 hmot. dílů..........................................x g
x = 18. 248,2/26 = 171,83 g 30 % roztoku sodného louhu


5. Převedeme za pomoci hustoty hmotnost na objem u prvního roztoku
x = 76,37/1,042 = 73,29 ml 4 % roztoku sodného louhu


6. Převedeme za pomoci hustoty hmotnost na objem u druhého roztoku
x = 171,83/1,328 = 129,39 ml 30 % roztoku sodného louhu


[nahoru][matchem-výpočty roztoků][go home]