20.01.2002 21:32:58
VI. 5a
Řešení výpočtu roztoků


Zadání
Jaký je třeba objem 4 % (hustota 1,043 g.ml-1) a 30 % (hustota 1,328 g.ml-1) roztoku hydroxidu sodného, potřebného pro přípravu 200 mililitrů 22 % roztoku tohoto hydroxidu?


!!!Upozornění: při výpočtu jsem předpokládal aditivnost objemů, což není zcela přesné, neboť jsem zanedbával tzv objemovou kontrakci, ke které dochází při směšování dvou roztoků ( výsledný roztok má poněkud menší objem než odpovídá prostému součtů původních roztoků) zde si můžete prohlédnout řešení, zcela přesné,kde se objemová kontrakce nezanedbává


Ř e š e n í


1. Použijeme křížové pravidlo na sestavení poměrných hmotnostních dílů

4 %       8 hmot.dílů (30-22)
     
    22%    
     
30 %       18 hmot.dílů (4-22)

2. Převedeme za pomoci hustoty hmotnostní díly na objemové

4 %       8 hm.d. (30-22) »»»8/1,043 = 7,670 obj. dílů
     
    22%    
     
30 %       18 hm.d. (4-22)»»»18/1,328 = 13,554 obj. dílů

3. Sestavíme trojčlenku na porovnání objemových dílů celkem a u prvního roztoku
21,224 obj. dílů (7,670 + 13,554)......................200 ml
7,670 obj. dílů .................................................x ml
x = 7,670. 200/21,224 = 72,28 ml 4 % roztoku sodného louhu


4. Sestavíme trojčlenku na porovnání objemových dílů celkem a u druhého roztoku
21,224 obj. dílů (7,670 + 13,554)......................200 ml
13,554 obj. dílů...............................................x ml
x = 13,554. 200/21,224 = 127,72 ml 30 % roztoku sodného louhu


[nahoru][matchem-výpočty roztoků][go home]