12.03.2006 23:56:31
Řešení výpočtů roztoků

zde je zadání těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
1a., 1b., 2a., 2b., 3a., 3b., 4a., 4b., 5a. a 5b.


VI. Určování objemů potřebných roztoků při zadaných koncentracích v hmotnostních procentech na výrobu roztoku o zadané koncentraci v hmotnostních procentech a objemu


Upozornění:
Varianta a): při výpočtech jsem předpokládal aditivnost objemů, což není zcela přesné, neboť jsem zanedbával tzv objemovou kontrakci, ke které dochází při směšování dvou roztoků ( výsledný roztok má poněkud menší objem než odpovídá prostému součtů původních roztoků)
Varianta b): výpočty jsou zcela přesné , ale nutno znát hustotu výsledného roztoku, což například při běžných laboratorních pracech není vždy možné (pokud chybí speciální tabulky a hustoměry),zatímco koncenrace původních roztoků je uvedena na lahvích z kterých se odebírají
Srovnání - možno porovnat nejen výsledky u všech příkladů, ale u prvních pěti i rozdíly v podrobném postupu(ve variantě a) se požadované "díly" převádějí ihned na objemové, zatímco ve variantě b) se stále pracuje s hmotnostními a až na konci převádí na objemové

  výsledky příkladů
1.
1a. 1,253 litru 98 % kyseliny sírové a 4,747 vody
1b. 1,318 litru 98 % kyseliny sírové a 4,990 litru vody
2.
2a. 1,317 litru 18 % a 0,683 litru 40 % roztoku kyseliny chlorovodíkové
2b. 1,321 litru 18 % a 0,685 litru 40 % roztoku kyseliny chlorovodíkové
3.
3a. 1,516 litru 10% a 1,484 litru 96% roztoku kyseliny dusičné
3b. 1,629 litru 10% a 1,595 litru 96% roztoku kyseliny dusičné
4.
4a. 0,346 litru 16% a 0,154 litru 75% roztoku kyseliny fosforečné
4b. 0,342 litru 16% a 0,161 litru 75% roztoku kyseliny fosforečné
5.
5a. 72,28 ml 4% a 127,72 ml 30% roztoku hydroxidu sodného
5b. 73,29 ml 4% a 129,39 ml 30% roztoku hydroxidu sodného
6.
6.a 190,6 ml 70% roztoku kyseliny sírové a 409,4 ml vody
6.b 194,6 ml 70% roztoku kyseliny sírové a 417,9 ml vody
7.
7.a 3,585 litru 8 % a 1,415 litru 34 % roztoku kyseliny chlorovodíkové
7.b 3,595 litru 8% a 1,419 litru 34% roztoku kyseliny chlorovodíkové
8.
8.a 258,8 ml 38 % a 41,2 ml 88 % roztoku kyseliny dusičné
8.b 262,4 ml 38% a 41,8 ml 88% roztoku kyseliny dusičné
9.
9.a 804,5 ml 2 % a 195,5 ml 85 % roztoku kyseliny fosforečné
9.b 812,3 ml 2% a 197,4 ml 85% roztoku kyseliny fosforečné
10.
10.a 220,6 ml 16 % a 29,4 ml 44 % roztoku hydroxidu sodného
10.b 222,3 ml 16% a 29,6 ml 44% roztoku hydroxidu sodného

[nahoru][matchem-výpočty roztoků][matchem][go home]
Go home