12.03.2006 23:24:37
Řešení výpočtů roztoků

zde je zadání těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
1., 4., 5. a 6.


V. výpočty výsledných hmotnostních koncentrací roztoků při smíchání dvou roztoků téže látky o zadaných hmotnostních koncentracích

  výsledky příkladů
1.. 27,03 % roztok kyseliny sírové
2. 28,98 % roztok kyseliny chlorovodíkové
3. 73,59 % roztok kyseliny dusičné
4. 76,43 % roztok kyseliny fosforečné
5. 21,48 % roztok amoniaku
6. 9,70 % roztok sody
7. 8,04 % roztok hydroxidu sodného
8. 86,26 % roztok kyseliny sírové
9. 15,63 % roztok kyseliny chlorovodíkové
10. 46,69 % roztok kyseliny dusičné

[nahoru][matchem-výpočty roztoků][matchem][go home]
Go home