05.04.2000 07:56:40

V.4

Řešení výpočtu roztoků


Zadání


Určete výslednou hmotnostní koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 2 litrů 92% (hustota 1,770g.ml-1) a 0,8 litru 14% roztoku (hustota 1,076g.ml-1) kyseliny fosforečné


Ř e š e n í


1. Určíme hmotnost prvního roztoku

x = 2.1,770 = 3,540 kg = 3540 gramů

2. Určíme hmotnost samotné kyseliny v prvním roztoku

y = 3540. 0,92 = 3256,8 gramů


3. Určíme hmotnost druhého roztoku

z = 0,8.1,076 = 0,8608 kg = 860,8 gramů

4. Určíme hmotnost samotné kyseliny v druhém roztoku

v = 860,8. 0,14 = 120,512 gramů


5. Určíme celkovou hmotnost samotné kyseliny ve výsledném roztoku

m = 3256,8 + 120,512 = 3377,312 gramů


6. Určíme celkovou hmotnost výsledného roztoku

mc = 3540 + 860,8 = 4400,8 gramů


7. Vypočítáme koncentraci výsledného roztoku

w = 3377,312/ 4400,8 = 76,43 %


nahoru

matchem-výpočty roztoků

Go home