12.03.2006 23:24:37
Zadání výpočtů roztoků

zde je řešení těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
1., 4., 5. a 6.


V. výpočty výsledných hmotnostních koncentrací roztoků při smíchání dvou roztoků téže látky o zadaných hmotnostních koncentracích

  zadání příkladů
1.. Určete výslednou hmotnostní koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 2 litrů 20% (hustota 1,139g.ml-1) a 0,5 litru 50% roztoku (hustota 1,395g.ml-1) kyseliny sírové
2. Určete výslednou hmotnostní koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 1,5 litru 12% (hustota 1,057g.ml-1) a 2,5 litru 38% roztoku (hustota 1,186g.ml-1) kyseliny chlorovodíkové
3. Určete výslednou hmotnostní koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 0,2 litrů 28% (hustota 1,167g.ml-1) a 0,5 litru 88 % roztoku (hustota 1,477g.ml-1) kyseliny dusičné
4. Určete výslednou hmotnostní koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 2 litrů 92% (hustota 1,770g.ml-1) a 0,8 litru 14% roztoku (hustota 1,076g.ml-1) kyseliny fosforečné
5. Určete výslednou hmotnostní koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 200 mililitrů 4,3 % (hustota 0,982g.ml-1) a 0,5 litru 29 % roztoku (hustota 0,898g.ml-1) amoniaku
6. Určete výslednou hmotnostní koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 3 litrů 12 % (hustota 1,124g.ml-1) roztoku sody s 800 ml vody
7. Určete výslednou hmotnostní koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 4 litrů 5 % (hustota 1,054g.ml-1) a 0,2 litru 50% roztoku (hustota 1,525 g.ml-1) hydroxidu sodného
8. Určete výslednou hmotnostní koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 1 litru 98% (hustota 1,836g.ml-1) kyseliny sírové s 250 ml vody
9. Určete výslednou hmotnostní koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 300 mililitrů 30% (hustota 1,149g.ml-1) a 0,5 litru 6 % roztoku (hustota 1,028g.ml-1) kyseliny chlorovodíkové
10. Určete výslednou hmotnostní koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 40 mililitrů 20% (hustota 1,115g.ml-1) a 50 mililitrů 64% roztoku (hustota 1,387g.ml-1) kyseliny dusičné

[nahoru][matchem-výpočty roztoků][matchem][go home]
Go home