05.04.2000 07:57:04

V.5

Řešení výpočtu roztoků


Zadání


Určete výslednou hmotnostní koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 200 mililitrů 4,3 % (hustota 0,982g.ml-1) a 0,5 litru 29 % roztoku (hustota 0,898g.ml-1) amoniaku


Ř e š e n í


1. Určíme hmotnost prvního roztoku

x = 200.0,982 = 196,4 gramů

2. Určíme hmotnost samotného amoniaku v prvním roztoku

y = 196,4. 0,043 = 8,4452 gramů


3. Určíme hmotnost druhého roztoku

z = 0,5. 0,898 = 0,449 kg = 449 gramů

4. Určíme hmotnost samotného amoniaku v druhém roztoku

v = 449. 0,29 = 130,21 gramů


5. Určíme celkovou hmotnost samotného amoniaku ve výsledném roztoku

m = 8,4452 + 130,21 = 138,6552 gramů


6. Určíme celkovou hmotnost výsledného roztoku

mc = 196,4 + 449 = 645,4 gramů


7. Vypočítáme koncentraci výsledného roztoku

w = 138,6552/ 645,4 = 21,48 %


nahoru

matchem-výpočty roztoků

Go home