05.04.2000 07:57:24

V.6

Řešení výpočtu roztoků


Zadání


Určete výslednou hmotnostní koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 3 litrů 12 % (hustota 1,124g.ml-1) roztoku sody s 800 ml vody


Ř e š e n í


1. Určíme hmotnost roztoku sody

x = 3. 1,124 = 3,372 = 3372 gramů

2. Určíme hmotnost samotné sody v roztoku

y = 3372. 0,12 = 404,64 gramů


3. Určíme hmotnost vody

z = 800. 1 = 800 gramů (pozn. hustota vody 1g/ml)


4. Určíme celkovou hmotnost výsledného roztoku

mc = 3372 + 800 = 4172 gramů


7. Vypočítáme koncentraci výsledného roztoku

w = 404,64/ 4172 = 9,70 %


nahoru

matchem-výpočty roztoků

Go home