12.03.2006 23:24:37
Zadání výpočtů roztoků

zde je řešení těchto příkladů
zde podrobné řešení příkladů
4. ,5. a 6.


III. výpočty výsledných molárních koncentrací roztoků při smíchání dvou roztoků téže látky o zadaných molárních koncentracích

!!! při tomto zadání je zcela lhostejné o jakou látku se jedná!!!

Upozornění: při výpočtech jsem předpokládal aditivnost objemů, což není zcela přesné, nebo jsem zanedbával tzv objemovou kontrakci, ke které dochází při směšování dvou roztoků ( výsledný roztok má poněkud menší objem než odpovídá prostému součtů původních roztoků)

  zadání příkladů
1. Určete výslednou molární koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 2 litrů 0,4 M a 0,5 litru 0,8 M roztoku
2. Určete výslednou molární koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 1,2 litru 0,6 M a 0,7 litru 0,4 M roztoku
3. Určete výslednou molární koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 0,4 litrů 0,4 M a 0,5 litru 0,9 M roztoku
4. Určete výslednou molární koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 2 litrů 0,6 M a 0,8 litru 1,3 M roztoku
5. Určete výslednou molární koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 0,6 litrů 20mM a 0,5 litru 0,8 M roztoku
6. Určete výslednou molární koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 0,5 litru 0,4 M roztoku a přidáním 800 ml vody
7. Určete výslednou molární koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 32 mililitrů 40 mM a 0,05 litru 0,08 M roztoku
8. Určete výslednou molární koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 0,1 litru 80 mM roztoku s 250 ml vody
9. Určete výslednou molární koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 200 mililitrů 0,4 M a 0,5 litru 1,1 M roztoku
10. Určete výslednou molární koncentraci roztoku, jenž vznikne smícháním 0,4 litrů 0,01 M a 1,6 litru 80 mM roztoku

[nahoru][matchem-výpočty roztoků][matchem][go home]
Go home