28.02.2010 12:04:19
Elektrochemie
[primární články][akumulátory][elektrolýza][Beketovova řada][potenciály][Nernstova rovnice][solární články]

Guillaume Benjamin Duchenne (1806-1875) Giovanni Aldini   Georges Leclanché (1839-1882) Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta
Volta
William Nicholson (1753-1815) Nikolaj Nikolajevič Beketov (1827-1911) Carlo Matteucci (1811-1868)
Duchenne Galvani   Leclanché Nicholson Beketov Matteucci
Giovanni Aldini Leland C. Clark (born 1918)   John Frederic Daniell (1790-1845) Samuel Thomas Soemmering (1755-1830) Walter Friedrich Hermann Nernst Paul-Louis-Toussaint Héroult (1863-1914)
Aldini Hall   Daniell   Soemmering Nernst Hérould
Články primární
mokré [Voltův][Daniellův][Grenetův][Leclancheův][koroze železa][HZn]
suché [ZnC (suchý)][ZnCl][OZn][manganový (alkalický)][HgZn][HgCd][AgZn]
lithiové [LiMnO2][Li(CF)n][LiSO2][LiSOCl2][LiI]
Články sekundární - akumulátory
[olověný][NiFe][NiCd][NiZn][NiMH][LiIon][NaS][historie] Elektrické články
Elektrolýza
roztoky [CuCl2][CuSO4][NaCl][amalgamová NaCl]
taveniny [NaCl][LiCl][Al2O3][HF s KHF2]
speciální [H2O][eloxace hliníku]
applety CuCl2 profesor Holger Schickor:  Elektrolýza chloridu měďnatého NaClApplet - elektrolýza NaCl Flash - elektrolýza
Beketovova řada
Potenciály
[všech kovů mimo f prvky][všech kovů][nekovů][všech prvků][poloreakcí]
[sestavování reakcí z poloreakcí]

[Elektrochemický anglicky psaný web Jeruzalémské university]


ANORGANIC[názvosloví][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce][alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. dusíku, síry, fosforu, arsenu a bóru][polymery]
OBECCHEM[tabulka][vzorce][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][heterocyklické sloučeniny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][pH][indikátory][činidla][důkazy prvků]
GEOCHEM[minerály][krystaly][radiochemie]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][termochemie][molekulová fyzika]


Zpět na hlavní stránku