28.02.2010 12:08:57
Amalgamová elektrolýza roztoku chloridu sodného


Celkový zápis: 2 NaCl + 2 H2O ----xHg----› 2 NaOH + H2 + Cl2
Děj na záporné rtuové katodě: 2 Na+1 + 2x Hg + 2 e- --› 2 NaHgx
V důsledku přepětí vodíku (vodík se na rtuové elektrodě vylučuje neochotně) se na rtuové elektrodě vylučuje sodík, který tvoří se rtutí amalgám. Amalgám se odvádí a hydrolyzuje se vodou.
2 NaHgx + 2 H2O --› 2 NaOH + H2 + 2x Hg
Děj na kladné anodě: 2 Cl-1 - 2 e- --› Cl2
Scan z učebnic Úvod do anoraganické chemie  G.I.Brown

[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]