16.11.2019 12:27:25
Beketovova řada kovů
[potenciály všech kovů mimo f][potenciály všech kovů][potenciály všech prvků][potenciály poloreakcí]

Historické řady (Presl, Amerling, Kodym)

Nikolaj Nikolajevič Beketov (13.1.1827-13.12.1911) - ruský fyzikální chemik
Nikolaj Nikolajevič Beketov (13.1.1827-13.12.1911)

Beketovova řada kovů (redukovaná) [řada všech kovů mimo f][kompletní řada všech kovů]
Neušlechtilé (elektropozitivní) kovy   Ušlechtilé (elektronegativní) kovy
Zvyšuje se schopnost oxidace elementárních kovů do kladných oxidačních čísel
   
Li Rb K Cs Ba Sr Ca Na Mg Be Al Mn Ti Zn Cr Fe Cd In Tl Co Ni Sn Pb H2 Bi Cu Os Ru Ag Hg Pt Au
Kov stojící vlevo je schopen kov (v kladném oxidačním stavu) stojící vpravo zredukovat a sám se oxiduje   Kov (v kladném oxidačním stavu) stojící vpravo je schopen kov stojící vlevo zoxidovat a sám se redukuje
Příklady:
ANO Zn + CuSO4 --› Cu + ZnSO4 ANO /// NE Cu + ZnSO4 -//-› Zn + CuSO4 NE
NE Zn + MgSO4 -//-› Mg + ZnSO4 NE /// ANO Mg + ZnSO4 --› Zn + MgSO4 ANO
Li Rb K Cs Ba Sr Ca Na Mg Be Al Mn Ti Zn Cr Fe Cd In Tl Co Ni Sn Pb H2 Bi Cu Os Ru Ag Hg Pt Au
Kov stojící vlevo - před vodíkem je schopen vodík (v kladném oxidačním stavu) zredukovat (např. z kyselin) a sám se oxiduje. Kovy stojící velmi daleko před vodíkem ho zredukují i z vody   Kov (v kladném oxidačním stavu) stojící vpravo - za vodíkem je schopen vodík zoxidovat a sám se redukuje
Příklady:
ANO Zn + 2HCl --› H2 + ZnCl2 ANO /// NE Cu + 2 HCl -//-› H2 + CuCl2 NE
ANO CuO + H2 --› Cu + H2O ANO /// NE MgO + H2 -//-› Mg + H2O NE
NE Zn + 2H2O -//-› H2 + Zn(OH)2 NE - zinek sice je před vodíkem, ale ne velmi daleko
ANO 2Na + 2H2O --› H2 + 2NaOH ANO
ANO 3Cu + 8HNO3 --› NO + 3Cu(NO3)2 + 4H2O ANO - reakce sice probíhá, ale není to proti smyslu Beketovovy řady, neboť měď neredukuje vodík (!!), ale dusík
NE 2Al + 6HNO3 -//-› 3H2 + 2Al(NO3)3 NE - reakce sice neprobíhá, ale není to proti smyslu Beketovovy řady, neboť hliník je pokryt vrstvičkou oxidu hlinitého (tzv. pasivace) a tak se elementární hliník vůbec do kontaktu s kyselinou dusičnou nedostane!(pozn. i neušlechtilé kovy reagující s kyselinou dusičnou dávají zpravidla přednost redukci dusíku před redukcí vodíku)
Li Rb K Cs Ba Sr Ca Na Mg Be Al Mn Ti Zn Cr Fe Cd In Tl Co Ni Sn Pb H2 Bi Cu Os Ru Ag Hg Pt Au
Informace plynoucí z Beketovovy řady mohou být i velmi překvapivé. Např. titan je, jak z řady plyne, neušlechtilým kovem a přitom je pověstný svou odolností (používá se i jako tělní náhrada, např. u zubních implantátů). Důkaz o neušlechtilosti dokáže podat jeho reakce s HF. Odolnost je způsobena jinými faktory (pasivace)
Beketovova řada, to jsou především utříděné empirické znalosti, pokud máte zájem znát zdůvodnění za pomoci oxidačně-redoxní (redox) potenciálů kovů, stačí kliknout

Beketovova řada všech kovů (mimo f prvků)
Li Rb K Cs Fr Ba Ra Sr Ca Na Y Mg Sc Be Al Zr Mn V Ti Ta Zn Cr Nb Ga Fe Cd In Tl Co Ni Sn Pb W H2
H2 Mo Tc Re Bi Cu Os Rh Ru Ag Hg Pd Ir Pt Au
pokud máte zájem znát zdůvodnění za pomoci oxidačně-redoxní (redox) potenciálů kovů, stačí kliknout

Beketovova řada všech kovů (včetně polokovů)
Li Rb K Cs Fr Ba Ra Sr Ca Na La Y Mg Pr Ce Ho Nd Er Tm Tb Sm Lu Pm Dy Gd Yb Ac Cm Sc Es Lr Eu Be
Fm Cf Th Md Hf Al Zr Pa U Np Pu No Mn V Ti Bk Si Am B Ta Zn Cr Nb Ga Fe Cd In Tl Co Ni In Sn Pb W H2
H2 Mo Ge Sb As Tc Re Bi Cu Po Te Os Rh Ru Ag Hg Pd Ir Pt Au
pokud máte zájem znát zdůvodnění za pomoci oxidačně-redoxní (redox) potenciálů kovů, stačí kliknout

[potenciály všech kovů mimo f][potenciály všech kovů][potenciály všech prvků][potenciály poloreakcí] [historické]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]