11.10.2006 10:37:49
Sodnosulfidový akumulátor
Sodnosulfidový akumulátor na anglických stránkách[podrobné odvození a vysvětlení]Sodnosulfidový akumulátor na dalších anglických stránkách


1) Nabíjení akumulátoru +S3-2/Al2O3/Na+ -
Celkový zápis: Na2S3 --› 2 Na + 3 S
Děj na kladné anodě (tavenina): (S3)-2 - 2e - --› 3 S
Děj na záporné katodě (tavenina): 2 Na+ + 2 e- --› 2 Na
 
S
S
S
 
                         
    Al2O3     Al2O3       Al2O3      
      Al2O3                
S3-2                   Na+
    Al2O3       Al2O3       Na+
                         
Na
Na
 
 
 

2) Vybíjení akumulátoru +S/Al2O3/Na-
Celkový zápis: 2 Na + 3 S --› Na2S3
Děj na kladné katodě (tavenina): 3 S + 2e - --› (S3)-2
Děj na záporné anodě (tavenina): 2 Na - 2 e- --› 2 Na+
                                                                                       
 
S
S
S
                         
    Al2O3     Al2O3       Al2O3      
        Al2O3                
                    Na+
S3-2   Al2O3       Al2O3       Na+
                       
Na
Na
 
 
 

[olověný][NiFe][NiCd][NiZn][NiMH][LiIon][NaS]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]