12.05.2002 23:45:01

Periodické tabulky prvků

Jednotlivé tabulky vyrobili či jinak získali tito mladí (v době tvorby tohoto popisku) muži:

Michal Bitman

student našeho gymnázia v letech 1998 až 2002

S jeho laskavým svolením se i zde můžete podívat nejen do chytré tabulky ,ale i na různé chemické zajímavosti a také se pobavit u chemické pohádky

Jakub Vajner

student našeho gymnázia v letech 1998 až 2002

a spoluautor těchto stránek. Jeho zásluhou se můžete podívat na další chytrou tabulku (ještě chytřejší než Kuba a to je co říct!)

Jan Straka

Jan Straka

Pro zájemce tu mám ke stažení velmi pěkně udělanou tabulku (scharewerovou verzi) 0.059 MB a sice od studenta Jana Straky z Hradce Králové u kterého jsem sám využil jeho nabídky a tabulku si stáhl. Pokud máte zájem si stáhnout verzi plnou, či si prohlédnout jeho stránky, můžete tak učinit prostřednictvím této ikonky

Periodická tabulka prvků.

Zde klik na tabulky v různých světových jazycích
Applety: Závislost vlastností atomů prvků (H až Ca) - elektronegativita, ionizační energie, elektronová afinita, atomový poloměr, teplota tání
Atomové poloměry 15 prvků

Ke stažení: [tabulka 0,155 MB]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [historie][ slavní chemici][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]