07.03.2011 14:28:46
Redoxní rovnice v org. chemii
[obecně][alkenů][alkynů][arénů][alkoholů][aldehydů][halogenderivátů][karboxylových kyselin][solí k.k.]
MC je štěstím bez sebe. Právě mu bylo slíbeno, že si bude moci taky skočit. (po kliknutí větší a více foto)

MC je štěstím bez sebe. Právě mu Víťa slíbil, že si bude moci taky skočit.


I. Zápisy iontových chemických redoxních rovnic s organickými sloučeninami
metodika a zadání (zde pro pokročilé ) a řešení
Podrobné řešení rovnic
1 , 5 , 11 a 12

II. Zápisy úplných chemických redoxních rovnic s organickými sloučeninami
metodika a zadání (zde pro pokročilé )a řešení
Podrobné řešení rovnic
4 , 6 , 8 a 9

III. Další zápisy iontových chemických redoxních rovnic s organickými sloučeninami
metodika a zadání (zde pro pokročilé ) a řešení
Podrobné řešení rovnic
7 a 9

IV. Další zápisy úplných chemických redoxních rovnic s organickými sloučeninami
metodika a zadání (zde pro pokročilé )a řešení
Podrobné řešení rovnice
8

Redoxní rovnice v organické chemii dle kapitol
[obecně][alkenů][alkynů][arénů][alkoholů][aldehydů][kyselin] [halogenderivátů][karboxylových kyselin][solí k.k.]

Oxidace z VŠ zde uložené [html] [pdf]

[nahoru][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]