20.10.1999 21:53:41
III.C

Zadání dalších iontových redoxních rovnic

v organické chemii pro pokročilé

zde je řešení a zde zadání i s produkty těchto rovnic
doporučuji porovnat s rovnicemi s
úplným zadáním a zadáním pro pokročilé
Pozn.!!! produkty nejsou uváděny!!!


1) manganistan reaguje s primárním alkoholem v neutrálním prostředí
2) primární alkohol reaguje s dvojchromanem v kyselém prostředí
3) methylalkohol reaguje s dvojchromanem v kyselém prostředí
4) kyselina šťavelová reaguje s oxidem chromovým v kyselém prostředí
5) symetrický sekundární alkohol reaguje s oxidem chromovým v kyselém prostředí
6) 3-alkyl-1,1-difenylpropylakohol reaguje s oxidem chromovým v kyselém prostředí
7) 1,1,2,3,3-pentaalkyl-1,2,3-propantriol reaguje s jodistanem
8) ethylalkohol reaguje s dvojchromanem a hydrátem oxidu křemičitého
9) fenol reaguje s železitou solí
10) hydrochinon reaguje s hexakyanoželeznatanem v kyselém prostředí
11) aldehyd reaguje s diamminostříbrnou solí v neutrálním prostředí


[nahoru][rovnice][go home]