16.10.1999 16:26:48


I. 12

Řešení iontového zápisu redoxní rovnice v organické chemii

Zadání

2-butanon reaguje ve vhodném prostředí s jódem za vzniku propionanu, jodoformu a jodidu


Řešení

Křížové pravidlo
2C.........................-1.........................5(3+2)... rozdíl 6 křížem 2 po vykrácení 1
2I............................0.........................-2........... rozdíl 2 křížem 6 po vykrácení 3

porovnání nábojů
0 / / / 1.(-1) + 1.(-1)

vyrovnání nábojů
4.(-1) = -4 = 1.(-1) +3.(-1)

porovnání vodíků (neposuzují se vodíky z neaktivní části)
3+4 /// 1

Vyrovnání vodíků za pomoci vody
3+4 = 7= 1 + 3.2


Kontrola kyslíků: 1 + 4.1 = 5 = (1+1) +3.1
Rovnice je upravena

nahoru organic-rovnice Go home