9.10.1999 13:22:09
I.A

Zadání iontových rovnic v organické chemii

zde je řešení těchto rovnic
doporučuji porovnat s rovnicemi s
úplným zadáním a zadáním pro pokročilé
Pozn.!!! případná voda není v zadání rovnic uváděna (až na výjimky)!!!


1) manganistan reaguje s p-xylenem ve vhodném prostředí za vzniku kyseliny tereftalové a manganaté soli
2) 6-methylheptanol reaguje s dvojchromanem ve vhodném prostředí za vzniku kyseliny 6-methylheptanové a chromité soli
3) 2-hexanon reaguje s chlornanem v neutrálním prostředí za vzniku valeranu a chloroformu v určitém prostředí
4) 2-hexanon reaguje s chlornanem v zásaditém prostředí za vzniku valeranu a chloroformu
5) 2-propanol reaguje s bromnanem za vzniku octanu, bromoformu a bromidu v určitém prostředí
6) 2-butanol reaguje ve vhodném prostředí s jódem za vzniku propionanu, jodoformu a jodidu
7) 3-methyl-2-butanon reaguje ve vhodném prostředí s jódem za vzniku 2-methylpropionanu, jodoformu a jodidu
8) 1,2-dialkylethylen reaguje ve vhodném prostředí s manganistanem za vzniku 1,2-dialkylethylenglykolu a mangananu
9) 1,2-dialkylethylen reaguje ve vhodném prostředí s manganistanem za vzniku alkylkarboxylové kyseliny a manganaté soli
10) propylen reaguje ve vhodném prostředí s oxidem chromovým za vzniku kyseliny octové, oxidu uhličitého a chromité soli
11) ethylen reaguje ve vhodném prostředí s dvojchromanem za vzniku oxidu uhličitého a chromité soli
12) butanon reaguje ve vhodném prostředí s jódem za vzniku propionanu, jodoformu a jodidu


[nahoru][rovnice][go home]