20.10.1999 21:53:41
III.A

Zadání dalších iontových redoxních rovnicv organické chemii

zde je řešení a zde zadání pro pokročilé těchto rovnic
doporučuji porovnat s rovnicemi s
úplným zadáním a zadáním pro pokročilé
Pozn.!!! případná voda není v zadání rovnic uváděna (až na výjimky)!!!


1) manganistan reaguje s primárním alkoholem v neutrálním prostředí za vzniku soli karboxylové kyseliny, oxidu manganičitého a určitého prostředí
2) primární alkohol reaguje s dvojchromanem ve vhodném prostředí za vzniku aldehydu a solí chromité a draselné
3) methylalkohol reaguje s dvojchromanem ve vhodném prostředí za vzniku oxidu uhličitého a solí chromité a draselné
4) kyselina šťavelová reaguje s oxidem chromovým ve vhodném prostředí za vzniku oxidu uhličitého a chromité soli
5) symetrický sekundární alkohol reaguje s oxidem chromovým ve vhodném prostředí za vzniku dialkylketonu a chromité soli
6) 3-alkyl - 1,1-difenylpropylakohol reaguje s oxidem chromovým ve vhodném prostředí za vzniku difenylketonu, kyseliny alkylkarboxylové a chromité soli
7) 1,1,2,3,3-pentaalkyl-1,2,3-propantriol reaguje s jodistanem za vzniku dialkylketonu , kyseliny alkylkarboxylové a jodičnanu
8) ethylalkohol reaguje s dvojchromanem a hydrátem oxidu křemičitého za vzniku kyseliny octové, křemičitanu chromitého a křemičitanu
9) fenol reaguje s železitou solí za vzniku p-bifenochinonu , železnaté soli a určitého prostředí
10) hydrochinon reaguje s hexakyanoželeznatanem ve vhodném prostředí za vzniku p-benzochinonu a hexakyanoželeznatanu
11) aldehyd reaguje s diamminostříbrnou solí v neutrálním prostředí za vzniku karboxylové kyseliny a amonné soli

[nahoru][rovnice][go home]