17.10.1999 18:53:41

III.7

Řešení iontového zápisu redoxní rovnice v organické chemii

Zadání

při reakci 1,1,2,3,3-pentaalkyl-1,2,3-propantriolu s jodistanem vzniká dialkylaldehyd, alkykarboxylová kyselina a jodičnan


Řešení


Křížové pravidlo

neuvažují se uhlíky s neaktivní části

3C...........................3.................................7 [ 2.2+3] rozdíl 4 křížem 2 po vykrácení 1
I..............................7................................. 5..............rozdíl 2 křížem 4 po vykrácení 2


porovnání nábojů - 2=-2 souhlasí,
porovnávání vodíků 3///1 Vyrovnání vodíků za pomoci vody 3 = 1 +2
Kontrola kyslíků: 3+2.4 = 11 = 2.1+1.2+2. 3 +1
Rovnice je upravena

nahoru

organic-rovnice

Go home