20.10.1999 21:05:47
IV.A

Zadání dalších úplných zápisů redoxních rovnic

v organické chemii

zde je řešení těchto rovnic
doporučuji porovnat s rovnicemi s
iontovým zadáním (zde zadání pro pokročilé )
Pozn.!!! případná voda není v zadání rovnic uváděna (až na výjimky)!!!


1) manganistan draselný reaguje s primárním alkoholem v neutrálním prostředí za vzniku draselné soli karboxylové kyseliny, oxidu manganičitého a hydroxidu draselného
2) primární alkohol reaguje s dvojchromanem draselným v prostředí kyseliny sírové za vzniku aldehydu a síranů chromitého a draselného
3) methylalkohol reaguje s dvojchromanem draselným v prostředí kyseliny sírové za vzniku oxidu uhličitého a síranů chromitého a draselného
4) kyselina šťavelová reaguje s oxidem chromovým v prostředí kyseliny sírové za vzniku oxidu uhličitého a síranu chromitého
5) symetrický sekundární alkohol reaguje s oxidem chromovým v prostředí kyseliny octové za vzniku dialkylketonu a octanu chromitého
6) 3-alkyl -1,1-difenylpropylakohol reaguje s oxidem chromovým v prostředí kyseliny sírové za vzniku difenylketonu, kyseliny alkylkarboxylové a síranu chromitého
7) 1,1,2,3,3-pentaalkyl-1,2,3-propantriol reaguje s jodistanem draselným za vzniku dialkylketonu , kyseliny alkylkarboxylové a jodičnanu draselného
8) ethylalkohol reaguje s dvojchromanem draselným a hydrátem oxidu křemičitého za vzniku kyseliny octové a křemičitanů chromitého a draselného
9) fenol reaguje s chloridem železitým za vzniku p-bifenochinonu , chloridu železnatého a kyseliny chlorovodíkové
10) hydrochinon reaguje s hexakyanoželeznatanem draselným a hydroxidem sodným za vzniku p-benzochinonu a hexakyanoželeznatanů draselného a sodného
11) aldehyd reaguje s dusičnanem diamminostříbrným za vzniku karboxylové kyseliny, čpavku a dusičnanu amonného


[nahoru][rovnice][go home]