20.10.1999 22:44:35
IV.C
Zadání dalších úplných zápisů redoxních rovnic v organické chemii pro pokročilé

zde je řešení těchto rovnic
doporučuji porovnat s rovnicemi s
iontovým zadáním (zde zadání pro pokročilé )
Pozn.!!! produkty nejsou v zadání rovnic uváděny !!!


1) manganistan draselný reaguje s primárním alkoholem v neutrálním prostředí
2) primární alkohol reaguje s dvojchromanem draselným v prostředí kyseliny sírové
3) methylalkohol reaguje s dvojchromanem draselným v prostředí kyseliny sírové
4) kyselina šťavelová reaguje s oxidem chromovým v prostředí kyseliny sírové
5) symetrický sekundární alkohol reaguje s oxidem chromovým v prostředí kyseliny octové
6) 3-alkyl -1,1-difenylpropylakohol reaguje s oxidem chromovým v prostředí kyseliny sírové
7) 1,1,2,3,3-pentaalkyl-1,2,3-propantriol reaguje s jodistanem draselným
8) ethylalkohol reaguje s dvojchromanem draselným a hydrátem oxidu křemičitého
9) fenol reaguje s chloridem železitým
9) 1,2-dialkylethylen reaguje v prostředí kyseliny sírové s manganistanem draselným
10) hydrochinon reaguje s hexakyanoželeznatanem draselným a hydroxidem sodným
11) aldehyd reaguje s dusičnanem diamminostříbrným


[nahoru][rovnice][go home]