16.10.1999 11:55:31

I.1

Řešení iontového zápisu redoxní rovnice v organické chemii

Zadání

při reakci p-xylenu s manganistanem ve vhodném prostředí vzniká kyselina tereftalová a manganatá sůl


Řešení


Křížové pravidlo
2C..........................-6[2.(-3)]......................6 [ 2.(+3)] rozdíl 12 křížem 5
Mn..........................7.................................2................ rozdíl 5 křížem 12

porovnání nábojů
12.(-1) / / / 12.2

vyrovnání nábojů
12.(-1) + 36.1= 24 = 12.2

porovnání vodíků (neposuzují se vodíky z neaktivní části)
5.2.3 +36.3 /// 5.2.1

Vyrovnání vodíků za pomoci vody
5.2.3 +36.3 = 138 = 5.2.1 +64.2


Kontrola kyslíků: 12.4 + 36.1 = 84 = 5.2.2 + 64.1
Rovnice je upravena

nahoru

organic-rovnice

Go home