15.10.1999 19:23:42
II.A
Zadání úplných zápisů redoxních rovnic v organické chemii pro pokročilé


zde je řešení těchto rovnic
doporučuji porovnat s rovnicemi s
iontovým zadáním pro pokročilé


1) manganistan draselný reaguje s p-xylenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny tereftalové a síranů draselného a manganatého
2) 6-methylheptanol reaguje s dvojchromanem draselným v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny 6-methylheptanové a síranů draselného a chromitého
3) 2-hexanon reaguje s chlornanem sodným v neutrálním prostředí za vzniku valeranu sodného, chloroformu a hydroxidu sodného
4) 2-hexanon reaguje s chlorovým vápnem za vzniku valeranu vápenatého, chloroformu, chloridu a hydroxidu vápenatého
5) 2-propanol reaguje s bromnanem vápenatým za vzniku octanu vápenatého, bromoformu, bromidu a hydroxidu vápenatého
6) 2-butanol reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého za vzniku propionanu vápenatého, jodoformu a jodidu vápenatého
7) 3 -methyl-2-butanon reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého za vzniku 2-methylpropionanu vápenatého, jodoformu a jodidu vápenatého
8) 1,2-dialkylethylen reaguje s manganistanem draselným a hydroxidem sodným za vzniku 1,2-dialkylethylenglykolu a mangananů draselných a sodných
9) 1,2-dialkylethylen reaguje v prostředí kyseliny sírové s manganistanem draselným za vzniku alkylkarboxylové kyseliny a síranů manganatého a draselného
10) propylen reaguje v prostředí kyseliny sírové s oxidem chromovým za vzniku kyseliny octové , oxidu uhličitého a síranu chromitého
11) ethylen reaguje v prostředí kyseliny sírové s dvojchromanem draselným za vzniku oxidu uhličitého a síranů manganatého a draselného
12) butanon reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého za vzniku propionanu vápenatého, jodoformu a jodidu vápenatého

[nahoru][rovnice][go home]