16.10.1999 23:02:17

II.6

Řešení úplného zápisu redoxní rovnice v organické chemii

Zadání

2-butanol reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého za vzniku propionanu vápenatého, jodoformu a jodidu vápenatého


Řešení


Křížové pravidlo
2C.........................-3.........................5(3+2)... rozdíl 8 křížem 2
2I..........................0.........................-2............ rozdíl 2 křížem 8

porovnání jódu
8.2 / / / 2.3

vyrovnávání jódu

8.2 = 16 = 2.3 + 5.2

porovnání vápníků
0 /// 1 +5

vyrovnání vápníků
6 = 6 = 1 + 5
porovnání vodíků (neposuzují se vodíky z neaktivní části)
2.(3+1+1)+6.2 /// 2.1

Vyrovnání vodíků za pomoci vody
2.(3+1+1) +6.2 = 22= 2.1 + 10.2
Kontrola kyslíků: 2.1 +6.2 = 14 = 2.(1+1) +10.1
Rovnice je upravena

nahoru

organic-rovnice

Go home