17.10.1999 0:07:14
II.8

Řešení úplného zápisu redoxní rovnice v organické chemii

Zadání

1,2-dialkylethylen reaguje s manganistanem draselným a hydroxidem sodným za vzniku 1,2-dialkylethylenglykolu a mangananů sodného a draselného


Řešení


Křížové pravidlo
2C.........................-2.........................0............rozdíl 2 křížem 1
Mn..........................7.........................6............ rozdíl 1 křížem 2

porovnání zakroužkovaného draslíku
2 / / / 0

vyrovnávání draslíku

1.2 = 2 = 2.1

porovnání zakroužkovaného manganu
2.1 /// 1.1

vyrovnávání manganu

1.2 = 2 = 1.1+1.1

porovnání zakroužkovaného sodíku
0 /// 2.1

vyrovnání sodíku
2.1 = 2 = 2.1
porovnání vodíků (neposuzují se vodíky z neaktivní části)
1.2+2.1 /// 1.4

Vyrovnání vodíků za pomoci vody není třeba, neboť počet vodíků již souhlasil
1.2+2.1 = 1.4
Kontrola kyslíků: 2.4 +2.1 = 10 = 2.1+4 +4
Rovnice je upravena

nahoru

organic-rovnice

Go home