16.10.1999 20:04:58

II.4

Řešení úplného zápisu redoxní rovnice v organické chemii

Zadání

2-hexanon reaguje s chlorovým vápnem za vzniku valeranu vápenatého, chloroformu, chloridu vápenatého a hydroxidu vápenatého


Řešení


Křížové pravidlo
2C.........................-1.........................5(3+2)... rozdíl 6 křížem 2
Cl..........................1.........................-1........... rozdíl 2 křížem 6

porovnání chlóru
3.(2+2) / / / 2.3

vyrovnávání chlóru

3.(2+2) = 12 = 2.3 + 3.2

porovnání vápníků
3.(1+1+1) /// 1 +3

vyrovnání vápníků
3.(1+1+1) = 9 = 1 +3 + 5
porovnání vodíků (neposuzují se vodíky z neaktivní části)
2.3+3.2 /// 2.1 + 5.2

Vyrovnání vodíků za pomoci vody v tomto případě není třeba, vodíky neboť počet vodíků na obou stranách souhlasil
2.3+3.2 =12= 2.1 + 5.2
Kontrola kyslíků: 2.1 +3.(2+2) = 14 = 2.(1+1) +5.2
Rovnice je upravena

nahoru

organic-rovnice

Go home