16.10.1999 11:55:31

I.5

Řešení iontového zápisu redoxní rovnice v organické chemii

Zadání

2-propanol reaguje s bromnanem za vzniku octanu, bromoformu a bromidu v určitém prostředí


Řešení


Křížové pravidlo
2C.........................-3.........................5(3+2)... rozdíl 8 křížem 2 po vykrácení 1
Br..........................1.........................-1........... rozdíl 2 křížem 8 po vykrácení 4

porovnání nábojů
4.(-1) / / / 1.(-1) + 1.(-1)

vyrovnání nábojů
4.(-1) = -4 = 1.(-1) +1.(-1) + 2.(-1)

porovnání vodíků (neposuzují se vodíky z neaktivní části)
(3+1+1) /// 1 + 2

Vyrovnání vodíků za pomoci vody
(3+1+1) = 5 = 1 + 2 + 2


Kontrola kyslíků: 1 + 4.1 = 5 = (1+1) +2.1 + 1
Rovnice je upravena

nahoru

organic-rovnice

Go home