21.06.2020 06:38:09
Historie
[alchymie][národní obrození][čeští chemici][světoví chemici]
[objevitelé prvků][symboly prvků][objevy sloučenin][Mendělejev][historie stránek]


Neoficiálně označované foto, jako "Tvářička skoro  jako dětská prdelka"


Zprávy spolku chemikův českých, Svazek 1 Zprávy spolku chemikův českých, Svazek 1
Zprávy spolku chemikův českých, Svazek 1 Zprávy spolku chemikův českých, Svazek 1
Zprávy spolku chemikův českých, Svazek 1 Zprávy spolku chemikův českých, Svazek 1
Zprávy spolku chemikův českých, Svazek 1 Zprávy spolku chemikův českých, Svazek 1

Alchymistické symboly prvků
Archaické české názvosloví z doby národního obrození
[názvy prvků]["Amerlingova řada" řada prvků ][názvosloví anorganické chemie ][názvosloví organické chemie]
Archaické české a latinské názvosloví prvků
[české z poloviny 19. století][české ze 40. let 20. století ][latinské]
Slavní chemici
Galerie Ivana Dmitrijeviče Mendělejeva
Triviální názvosloví sloučenin
Historie benzenu 1 2

Historie těchto stránek

Tyto stránky začali vznikat na podzim roku 1998. Impulsem byla snaha umožnit a usnadnit studentům přípravy na vyučovací hodiny prostřednictvím vlastních stránek. Postupně se rozrůstalo zaměření stránek i přes gymnaziální hranice. Po kliknutí zde si budete moci prohlédnout i dvě původní menu těchto stránek


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [historie][ slavní chemici][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home - Kliknutím na hlavní stránku