9.10.1999 13:22:09
I.C

Zadání iontových zápisů redoxních rovnic

v organické chemii

pro pokročilé


zde je řešení těchto rovnic
doporučuji porovnat s rovnicemi s
úplným zadáním pro pokročilé
!!!Produkty nejsou uváděny!!!


1) manganistan reaguje s p-xylenem v kyselém prostředí
2) 6-methylheptanol reaguje s dvojchromanem v kyselém prostředí
3) 2-hexanon reaguje s chlornanem v neutrálním prostředí
4) 2-hexanon reaguje s chlornanem v zásaditém prostředí
5) 2-propanol reaguje s bromnanem v neutrálním prostředí
6) 2-butanol reaguje v zásaditém prostředí s jódem
7) 3 -methyl-2-butanon reaguje v zásaditém prostředí s jódem
8) 1,2-dialkylethylen reaguje v zásaditém prostředí s manganistanem
9) 1,2-dialkylethylen reaguje v kyselém prostředí s manganistanem
10) propylen reaguje v kyselém prostředí s oxidem chromovým
11) ethylen reaguje v kyselém prostředí s dvojchromanem
12) butanon reaguje v zásaditém prostředí s jódem


[nahoru][rovnice][go home]