15.10.1999 19:23:42
II.C
Zadání úplných zápisů redoxních rovnic v organické chemii pro pokročilé


zde je řešení těchto rovnic
doporučuji porovnat s rovnicemi s
iontovým zadáním pro pokročilé
!!!Produkty nejsou uváděny!!!


1) manganistan draselný reaguje s p-xylenem v prostředí kyseliny sírové
2) 6-methylheptanol reaguje s dvojchromanem draselným v prostředí kyseliny sírové
3) 2-hexanon reaguje s chlornanem sodným v neutrálním prostředí
4) 2-hexanon reaguje s chlorovým vápnem
5) 2-propanol reaguje s bromnanem vápenatým
6) 2-butanol reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého
7) 3 -methyl-2-butanon reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého
8) 1,2-dialkylethylen reaguje s manganistanem draselným a hydroxidem sodným
9) 1,2-dialkylethylen reaguje v prostředí kyseliny sírové s manganistanem draselným
10) propylen reaguje v prostředí kyseliny sírové s oxidem chromovým
11) ethylen reaguje v prostředí kyseliny sírové s dvojchromanem draselným
12) 2-butanon reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého

[nahoru][rovnice][go home]