17.10.1999 1:42:14
II.9

Řešení úplného zápisu redoxní rovnice v organické chemii

Zadání

1,2-dialkylethylen reaguje v prostředí kyseliny sírové s manganistanem draselným za vzniku alkylkarboxylové kyseliny a síranů manganatého a draselného


Řešení


Křížové pravidlo
2C.........................-2.........................6(2.3)......rozdíl 8 křížem 5
Mn..........................7.........................2............ rozdíl 5 křížem 8

porovnání zakroužkovaných draslíku
8.1 / / / 0

vyrovnávání draslíku

8.1 = 8 = 4.2.

porovnání zakroužkovaného síranových skupin
0 /// 8.1+4.2

vyrovnávání síranových skupin

 

12.1 = 12 = 8.1+4.2

porovnání vodíků (neposuzují se vodíky z neaktivní části)
5.2+12.2 /// 10.1

Vyrovnání vodíků
5.2+12.2 = 34 = 10.1+ 12.2
Kontrola kyslíků(mimo síranové skupiny): 8.4 = 32 = 10. (1+1)+12
Rovnice je upravena

nahoru

organic-rovnice

Go home