Lithiový článek s chloridem thionylu na anglických stránkách 27.10.2001 13:29:58
Lithiový článek LiSOCl2
[klik na podrobné odvození a vysvětlení]
Lithiové primární články na anglických stránkách Lithiový článek s chloridem thionylu na dalších anglických stránkách
+C(SOCl2)/LiGaCl4 v SOCl2)/Li-
(pozn: chlorid thionylu je jednak pohlcen v pórovitém uhlíku, jednak je rozpouštědlem)
Celkový zápis: 4Li + 2SOCl2 —> 4LiCl + SO2 + S
Děj na kladné katodě: 2S+IVOCl2 + 4e- —> 4Cl-1 + S+IVO2 + S0
Děj na záporné anodě: 4 Li —> 4 Li+ + 4 e-
Následný děj: 4Li+ + 4Cl-1 —> 4LiCl

[Voltův][Daniellův][Grenetův][Leclancheův][koroze Fe][ZnC (suchý)][ZnCl][OZn][Mn (alkalický)][HgZn][HgCd][AgZn][LiMnO2][Li(CF)n][LiSO2][LiSOCl2][LiI2]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]